Política de privacitat

En compliment de l’article 13, així com dels principis de licitud, lleialtat i transparència que estableix el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades -en endavant RGPD-, l’informem que:

El responsable de l’tractament de les dades personals que es puguin recollir a través dels mitjans de contacte posats a la seva disposició en aquest lloc web és Jordi Torres, amb NIF. 40533588K, i amb domicili  C/Sicília 87. 17100 – La Bisbal d’Empordà (Girona). Pot contactar amb el responsable a través del correu info@creativaonline.cat. D’ara endavant CreativaOnline.

 

I. Informació de protecció de dades dels tractaments realitzats en l’àmbit de la pàgina web.

Les dades personals que faciliti a CreativaOnlinea través d’aquest lloc web, o qualsevol dels mitjans de contacte que posa a la seva disposició, podran ser tractats amb la finalitat que correspongui a el motiu pel qual vostè els va facilitar.

Així doncs les dades facilitades podran ser utilitzades per diferents motius, segons el motiu pel qual els faciliti:

Gestió de les sol·licituds d’informació que es poguessin remetre al responsable amb el que desitgi contactar.

  • Descripció: gestionar les sol·licituds d’informació, així com per contestar les consultes que ens poguessin remetre.
  • Base jurídica: consentiment de l’interessat, art. 6.1.a RGPD.
  • Conservació: les dades seran usats exclusivament per a contestar les consultes plantejades, posteriorment seran eliminats. El termini d’eliminació serà com a màxim als 6 mesos de l’últim contacte amb l’usuari sol·licitant.
  • Destinataris: les dades únicament seran comunicades a CreativaOnline , no seran cedides a tercers excepte obligació legal.

Clients de el servei de publicitat

  • Descripció: les dades personals dels interessats bé perquè siguin persones físiques, bé perquè són persones de contacte d’una persona jurídica associats a la contractació dels serveis de publicitat (directori o espais publicitaris) podran ser tractats amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de contractació, i la realització de les accions relacionades (comprovació d’identitat de titular del mitjà de pagament, validesa de la targeta o mitjà de pagament; sol·licitar la pre-autorització bancària; gestionar el cobrament dels serveis sol·licitats d’acord amb els termes i condicions de CreativaOnline, així com per al desenvolupament i manteniment de la relació contractual establerta. Les dades de contacte,identificació i fotografia dels professionals associats a el client i facilitades a CreativaOnline en l’apartat de dades a publicar, seran comunicats públicament a través del portal de CreativaOnline. Si us plau no inclogui dades privades.
  • Base jurídica: Interès legítim de conformitat amb l’art. 19 de la LOPD 3/2018 en relació al tractament de dades de persones de contacte.
  • Conservació: seran conservades durant el temps que sigui exigible en matèria de responsabilitats civils, compliment d’obligacions davant l’administració pública, financera i tributària.
  • Destinataris: les dades podran ser comunicades a les AAPP competents, bancs i caixes d’estalvi segons correspongui, així com als tercers indispensables per al desenvolupament de la relació contractual (bancs, caixes d’estalvi, transportistes i empreses de missatgeria, segons correspongui).

Usuaris inscrits en el butlletí informatiu .

  • Finalitat: remetre-li informació sobre publicacions al nostre blog, ofertes, promocions i altra informació publicitària de CreativaOnline, mitjançant el correu electrònic.
  • Base jurídica: consentiment de l’interessat, art. 6.1.a RGPD.
  • Conservació: fins que l’usuari sol·liciti la seva baixa de l’butlletí o servei d’enviament d’informació.
  • Destinataris: les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal.

Anàlisi de visites del web a través de galetes.

  • Finalitat: gestió de dades de navegació i preferències dels usuaris.
  • Base jurídica: consentiment de l’interessat, art. 6.1.a RGPD.
  • Conservació: el termini de conservació de les dades recollides per les galetes serà el que s’indica a la taula que apareix a la política de cookies . El termini comptarà a partir de la finalització de cada sessió de l’usuari a la pàgina web.
  • Destinataris: en cas de les galetes de tercers, les dades de navegació són gestionats pels propietaris d’aquestes cookies.

Gestió de la compres a la web.

  • Definició: gestionar la compra dels pacs webs, mensuals .
  • Base jurídica: execució d’un contracte, art. 6.1.b. RGPD.
  • Conservació: seran conservades durant el temps que sigui exigible en matèria de responsabilitats civils, compliment d’obligacions davant l’administració pública, financera i tributària.
  • Destinataris: les dades podran ser comunicades a les AAPP competents, bancs i caixes d’estalvi segons correspongui, així com als tercers indispensables per al desenvolupament de la relació contractual (bancs, caixes d’estalvi, transportistes i empreses de missatgeria, segons correspongui).

Alta d’usuari.

  • Descripció: gestionar la seva sol·licitud d’alta i adjudicar-li un compte d’usuari com a freelance a la nostra pàgina web.
  • Base jurídica: consentiment de l’interessat, art. 6.1.a RGPD.
  • Conservació: fins que vostè sol·liciti l’eliminació del compte d’usuari creat.
  • Destinataris: les dades personals que faciliti en el formulari de registre seran publicats a la pàgina web amb la finalitat que els usuaris que sol·licitin els seus serveis com a freelance, puguin trobar el seu perfil i posar-se en contacte amb vostè.

 

II. Dades de terceres persones.

Si durant les seves comunicacions amb CreativaOnline vostè facilita dades de terceres persones, l’informem que:

  • Només pot facilitar-nos dades de terceres persones, si compta amb el consentiment exprés de les mateixes. Per tant, al remetre’ns dades de terceres persones, vostè manifesta que compta amb el consentiment abans esmentat, o bé, que compta amb la capacitat legal per manifestar per elles, aquest consentiment.
  • Totes les persones de les que ens remeti dades han de conèixer el contingut de el present apartat. Vostè manifesta que els ha informat i donat a conèixer el seu contingut.
  • CreativaOnline no es fa responsable en cas de que l’usuari que ompli els formularis o sol·licituds no compleixi amb els punts anteriors.

 

III. Caràcter facultatiu de l’emplenament de formularis i veracitat de les dades aportades

Els diferents formularis posats a la seva disposició sol·liciten totes les dades necessàries per gestionar la seva consulta o sol·licitud, pel que és indispensable que contesti tots els apartats. Si no contesta els apartats, no podrem atendre correctament la seva petició.

IV. Drets dels usuaris

Consentiment i revocació

L’usuari podrà revocar els consentiments donats, en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament de les dades durant el període efectiu, anterior, de l’autorització.

Drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat .

L’usuari o visitant, podrà sol·licitar l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació o supressió, així com en determinats casos, si li fos d’aplicació, a la limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, així com a oposar-se a el tractament dels mateixos. Tot això d’acord amb la normativa de protecció de dades abans assenyalada.

Pot exercitar els seus drets de la protecció de dades remetent la seva sol·licitud a CreativaOnline, a través del correu info@creativaonline.cat, o a l’adreça de contacte indicada a el principi d’aquest document. Si ho desitja pot utilitzar els formularis disponibles a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o sol·licitar-nos còpia dels mateixos via correu electrònic.

Les sol·licituds d’exercici de drets, realitzades pels usuaris seran gestionades en un termini màxim d’un mes. En cas de no estar conforme amb la resposta donada, l’usuari pot presentar una reclamació davant l’esmentada autoritat de control. La seva sol·licitud serà atesa en un termini no major a 30 dies.

Pot exercir els seus els drets que li reconeix el RGPD, en qualsevol moment.

La pàgina CreativaOnline està compromès amb el respecte i defensa de el dret de la protecció de dades personals, dels seus usuaris, visitants i clients.